• <cite id="n7cdz"><tbody id="n7cdz"></tbody></cite>

  1. <source id="n7cdz"><nav id="n7cdz"></nav></source>

   1. <source id="n7cdz"><menuitem id="n7cdz"></menuitem></source>

     专业化解决方案

     综合性服务,打造国际标准化实验室

     专业化解决方案
     背景

     润达医疗致力于推动中国医学实验室的质量管理与国际接轨,着眼于满足和引领快速增长的中国医学实验室质量管理的市场需求,立足于引进国际先进的医学实验室质量管理的理念、理论和技术以及在此基础上进行本土化改造,在团队建设、软件开发、产品质量、服务体系等方面做到了高起点和高标准。

     全面解决方案

      润达医疗从构建临床实验室质量管理体系出发,划分为五个部分:Pertrol™ 第三方质控品、Qualitrol™ 质控相关配件(包含方法学评估质控品)、Q-university™ 质量管理教育及国际认证评估、Q-expert™ 质量管理软件和Q-seeker™ 技术服务。这五大部分是润达医疗在总结临床实验室质控领域十多年经验的基础上,并针对中国国情,提出的医学实验室质量管理整体解决方案。目前,润达医疗可以独立提供此类质量管理全面解决方案。

     国外赚钱的网上项目 91| 286| 706| 892| 7| 811| 754| 454| 607| 571| 397| 472| 436| 775| 937| 271| 511| 292| 421| 643| 352| 160| 790| 322| 406| 37| 799| 535| 370| 337| 745| 88| 241| 400| 829| 778| 451| 625| 88| 445| 178|